วีซ่า:VISA

วีซ่าคืออะไร

 การตรวจลงตรา หรือ วีซ่า  Visa, Visa มาจาก ภาษาละติน หมายถึง เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว) เป็นเอกสารซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการแสดงว่าได้อนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศผู้ได้ออกตรวจลงตรานั้นได้ ภายในช่วงระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าประเทศผู้ออกตรวจลงตรา 


PIGGALINK เป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสาร ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวีซ่าของแต่ละประเทศ ไม่มีส่วนในการอนุมัติวีซ่าใดๆ ผลการพิจารณาวีซ่าเป็นไปตามคำตัดสินของเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ท่านยื่นขอวีซ่าเท่านั้น

อนึ่ง PIGGALINK เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินที่ "ไม่สนับสนุน" การเดินทางที่ผิดกฏหมาย
image35

HOT Content

เอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่า

image36

การพิจารณาวีซ่าของแต่ละประเทศนั้น มีขั้นตอนการพิจารณาแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเอกสารประกอบการพิจารณาย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย คลิกเพื่อดูตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องวีซ่า

วีซ่าเชงเก้น: Schengen Visa

วีซ่าเชงเก้น คืออะร มีกี่ประเทศ

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร มีกี่ประเทศ มีประเทศไหนบ้าง

 มาดูกัน...

วีซ่าไทย:Thai Visa

image37

วีซ่าไทยสำหรับชาวต่างชาตินั้น มีหลายประเภทด้วยกัน ตามวัตถุประสงค์การพำนักและคุณสมบัติของผู้เดินทาง มาดูรายละเอียดกันว่ามีประเภทไหนบ้างและแต่ละประเภทมีข้อกำหนดอย่างไร


คำแนะนำท่องเที่ยว: Travel tips

image38

มาดูกันว่าการวางแผนเที่ยวครั้งหนึ่งๆต้องเตรียมตัวยังไง เทคนิคเล็กๆน้อยอาจจะช่วยได้ครับ

ข่าวสารวีซ่า: news

image39

ข่าวสารอัพเดทที่จะไม่ทำให้คุณพลาด 

ทุกความเคลื่อนไหวเรื่องวีซ่า 

HOT PROMOTION!!

image40

ติดตามโปรโมชั่นสุดพิเศษ

ประจำเดือนได้เลยครับ